BIBLIOTECĂ

Program de lucru la bibliotecă:

Luni – Vineri : 900 – 13 00

SCOPUL BIBLIOTECII:

Formarea deprinderilor de documentare ştiinţifică într-o bibliotecă, a abilităţilor de comunicare orală şi scrisă a elevilor prin crearea de activităţi care să pună în valoare fondul de publicaţii existent, să îmbogăţească cunoştinţele acestora în domenii variate, utilizând mijloacele clasice (acces liber la raft, consultarea listelor bibliografice, a cataloagelor sistematic şi alfabetic etc.) şi moderne de informatizare.

A fi bibliotecar înseamnă maturitate temperamentală, echilibru, cunoaştere, perseverenţă, cultură, informaţie, pregătire, răbdare, spirit de prudenţă, amabilitate, simţ analitic, spirit critic, creativitate, capacitate de sinteză, curiozitate intelectuală, rigoare etc.

Profesionistul din bibliotecă nu este un simplu angajat care difuzează cartea sau informaţia în format tipărit. În raport cu utilizatorii bibliotecii el caută să înţeleagă interlocutorul, psihologia şi personalitatea fiecărui beneficiar. El este un agent cultural şi educaţional, utilizează oportunităţile pentru îmbogăţirea cunoştinţelor profesionale. El face cultură la locul său de muncă. El ştie să selecteze din multitudinea de documente pe cele mai valoroase şi să le difuzeze în rândul utilizatorilor. El identifică cele mai importante elemente ale obiectivelor, ierarhizarea lor valorică. Prelucrează documentele în conformitate cu regulile domeniului biblioteconomic şi bibliologic, organizează activitatea într-o bibliotecă după standarde specifice, fapt care presupune un grad de profesionalism şi contact permanent cu utilizatorii şi cartea. Bibliotecarul este într-o formare permanentă.