ANUNŢURI

Planificarea tezelor pe semestrul al II-lea – an școlar 2021-2022

Anunt – detalii examen de corigență

SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ 2022

Probele scrise ale examenului de evaluare națională se vor susține în data de :

4 aprilie 2022 – Limba și literatura română

5 aprilie 2022 – Matematică

Repartizarea candidaților pe săli – simulare evaluare națională 2022

SIMULARE BACALAUREAT 2022

Probele scrise ale examenului național de bacalaureat se vor susține în data de:

28 martie 2022 – proba E)a)

29 martie 2022 – proba E)c)

30 martie 2022 – Proba E)d)

Intrarea candidaților în săli se face începând cu ora 8.00.

Repartizarea pe săli a candidaților – simulare bacalaureat 2022

Comisii pentru susținerea probelor practice în profilul postului

Anunț informare publică – Liceul de Arte ”Dimitrie Cuclin” Galați

Pondere personal vaccinat

Documente în vederea inițierii procedurii de achiziție ”servicii de pază” 2022

Anunț – examen promovare – personal didactic auxiliar – administrator de patrimoniu

Anunţ concurs – corepetiţie şi canto

Metodologia de concurs – posturi didactice – corepetitie

Formular specificaţii tehnice – achiziţii de bunuri – laptop+camera web

Anunt alocatii

Desfășurarea probelor de aptitudini în învățământul liceal de stat

Structura anului şcolar 2020-2021

Programul național de proiecție socială ”Bani de liceu” – 2020-2021

Burse 2022-2023

Acordare burse elevi 2021-2022 – semestrul al II-lea

Criterii generale de acordare burse elevi din învățământul preuniversitar de stat – ordin 5871/2021 – actualizat