PROIECT SMART-LAB

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

10.12.2023

LICEUL DE ARTE „DIMITRIE CUCLIN” GALATI, în calitate de Beneficiar, anunță demararea proiectului „DOTAREA CU LABORATOR INTELIGENT A LICEULUI DE ARTE ”DIMITRIE CUCLIN” GALAȚI” / cod proiect F-PNRR-SmartLabs-2023-1176, proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.

Proiectul se desfășoară în perioada DECEMBRIE 2023 – IANUARIE 2025, valoarea totală a contractului de finanțare fiind de 295133.93 lei, fonduri nerambursabile din partea  Uniunii Europene – Următoarea Generație UE.

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea accesului la mijloace moderne de învățare pentru elevi și consolidarea competențelor digitale în utilizarea instrumentelor de tip „laborator inteligent” pentru cadrele didactice. Proiectul vizează de asemenea creșterea accesului la educație pentru grupurile vulnerabile și combaterea excluziunii sociale, absenteismului și abandonului școlar