SCURT ISTORIC

Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin ” este de la începuturile sale un reper important în cultura orașului Galați. Piatra de temelie a instituției a fost pusă în 1956, prima titulatură fiind „Școala gimnazială de muzică”. Adăpostind doua secții, această școală se transformă în 1966 în „Liceul de muzică și artă plastică”, funcționând astfel până în anul 1979. Din motive economice și politice, această instituție de învățământ își schimbă din nou structura, devenind pentru o perioadă de 11 ani „Grupe de artă pentru clasele I-VIII”.

În 1990 se va reînființa Liceul de Artă cu cele două secții inițiale, muzică și arte plastice, luând acum numele patronului spiritual Dimitrie Cuclin, compozitor, filosof și estetician gălățean de notorietate internațională. Paleta specializărilor acestei instituții se îmbogățește în timp prin includerea în planul de învățământ a altor domenii artistice cum ar fi : coregrafie -1998, teatru – 2001, arhitectură – 2002.

Parteneriatele pe care liceul le are cu diferitele instituții de cultură precum, Teatrul Muzical „Nae Leonard”, Muzeul de Artă Vizuală, Biblioteca „V.A.Urechia”, dar și derularea unor programe educaționale cum ar fi: Concursul Internațional „Camil Ressu”, Concursul Național ” Dimitrie Cuclin „,Concursul Internațional „Miniatura Romantică „, Art pour Francophonie, Proiectul Comenius -„Values under Magnifying Glass”, oferă cadrul prielnic elevilor de a-și pune în valoare talentul și măestria artistică.

Numeroasele premii obținute le diversele competiții naționale și internaționale, dar mai ales la olimpiadele școlare de specialitate, asigură Liceului de Arte „Dimitrie Cuclin ” un procent foarte ridicat în cadrul învățământului vocational național și un loc de frunte în ierarhia instituțiilor de profil din țară.

Prin limbajul universal al artelor, menit să dea armonie și frumusețe naturii umane, liceul gălătean, ,Dimitrie Cuclin ” continuă o bogată tradiție prin care , de-a lungul anilor, aici s-au format personalități de anvergură internațională. Iată câteva repere în acest sens: Eugen Sârbu, Remus Azoiței, membrii cvartetului „Voces”, Dan Atanasiu, Liviu Câșleanu, Livia Teodorescu-Ciocănea, Răzvan Săraru, Atena Simionescu, Crenguța Munteanu, Nicolae Mitrofan, Romelo Pervolovici, Mircea Enache, Dragoș Pătrașcu, Ion Chiriac, Adriana Chebac și încă mulți alții.

Prof. Dr. Șușnea Adina Marta