INSCRIERE INVATAMANT PRIMAR

AN ȘCOLAR 2022-2023

Metodologia și calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022 – 2023 au fost aprobate prin ordinul de ministru 3.445/17.03.2022.

***

***

Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației.

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2022, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.

La sediile inspectoratelor școlare județene și la avizierele sau pe site-urile (dacă există) unităților de învățământ trebuie afișate listele cu circumscripțiile școlare, iar părinții trebuie informați cu privire la conținutul activităților educaționale care se desfășoară în clasa pregătitoare, la abordarea didactică, la organizarea programului școlar etc.

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar, indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă.

Atenție! Completarea cererii de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului precompletate, scurtând timpul de așteptare al tuturor.

Număr clase 1

Număr locuri 22

Informații la telefon: 0236/415414

În urma desfășurării primei etape au mai rămas – 2 locuri libere.

AN ȘCOLAR 2021-2022

Dosarul de înscriere trebuie să conțină:

  1. Carte de identitate parinte/tutore legal, copie;
  2. Certificat de nastere copil, copie;
  3. Declaratie pe proprie răpundere a părinților (pentru elevii de 6 ani împliniți între 01.09.2021- 31.12.2021);
  4. Cerere de înscriere conform modelului de mai jos.

Dosarul se transmite scanat pe e-mailul școlii ( liceularta@yahoo.com ) iar rezultatele se vor afișa conform calendarului stabilit.

Număr clase 1

Număr locuri 25

Informații la telefon: 0236/415414

AN ȘCOLAR 2020-2021

Dosarul de înscriere trebuie să conțină:

  1. Carte de identitate parinte/tutore legal, copie;
  2. Certificat de nastere copil, copie;
  3. Declaratie pe proprie răpundere a părinților (pentru elevii de 6 ani împliniți între 01.09.2020- 31.12.2020);
  4. Cerere de înscriere conform modelului de mai jos.

Dosarul se transmite scanat pe e-mailul școlii iar rezultatele se vor afișa conform calendarului stabilit.

MODEL CERERE DE INSCRIERE se descarcă de aici

Număr clase 1

Număr locuri 25

Informații la telefon: 0236/415414

Lista copiilor admiși în clasa pregătitoare – an școlar 2021-2022

*Program TelVerde : Luni-Joi:8,00-16,30 si Vineri:8,00-14,00