INSCRIERE INVATAMANT PRIMAR

 
AN ȘCOLAR 2024-2025

CLASA PREGĂTITOARE

 

Număr clase 1

Număr locuri 22

Informații la telefon: 0236/415414

Dosarul de înscriere trebuie să conțină:

  1. cerere-tip;
  2. fotocopie a CI/BI părinţi/ tutori legali instituiţi /reprezentanţi legali;
  3. fotocopie, unde este cazul, după hotărârea de divorţ şi după actul din care să rezulte în creşterea cui se află copilul;
  4. fotocopie certificat de naştere al copilului;
  5. recomandarea eliberată de unitatea de învățământ preșcolar, în cazul în care copilul împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2024;
  6. recomandarea eliberată de CJRAE Galați, în cazul în care copilul nu a frecventat grădiniţa sau a revenit din străinătate;
  7. documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale (conform Metodologiei) şi a criteriilor specifice ale unităţii de învățământ;
  8. dovada de vaccinări în original.