COMISII METODICE

Comisiile metodice şi funcționale  pentru anul şcolar 2020 – 2021

 COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURAREA CALITATII

 1. Croitoru Diana Victoreta– coordonator
 2. Corcacel Adrian Constantin – membru
 3. Purcaru Oana Brindusa – membru (sindicat)
 4. Pletosu Valentina – membru (sindicat)
 5. Potîrniche Gheorghe – reprezentatnt Consiliul Local
 6. Bucur Gabriela – membru (părinte)
 7. Tasie Maria – elev

COMISIA PENTRU CURRICULUM

 1. Hamza Elena – responsabil
 2. Mihai Mădălina – membru
 3. Șoldan Georgeta – membru

COMISIA PENTRU CONTROLUL INTERN MANAGERIAL

a) Comisia de monitorizare

 1. Roșca Mircea Titi – responsabil
 2. Mihai Mădălina Elena – membru

b) Echipa de gestionare a riscurilor

 1. Cacenschi Iulian – responsabil
 2. Roșca Maria – membru
 3. Matei Valentina – membru
 4. Șefii comisiilor metodice

COMISIA ÎNVĂȚĂTORI ȘI DIRIGINȚI

 1. Ichim Adriana – responsabil
 2. Toți învățătorii și diriginții

COMISIA DE PREVENIRE ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINARE ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII

 1. Răileanu Emil Haralambie – responsabil
 2. Răileanu Anca Mirona -membru
 3. Marian Roxana – membru psiholog școlar
 4. Bercea Magda – părinte

 COMISIA PENTRU FRECVENȚĂ, COMBATEREA ABSENTEISMULUI ȘI ABANDON ȘCOLAR ȘI PENTRU RITMICITATEA NOTĂRII

 1. Grigoraș Octavian – responsabil
 2. Holiartoc Florica– membru

 COMISIA PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIE ÎN CARIERA DIDACTICĂ

 1. Răileanu Anca Mirona  – responsabil
 2. Stan Mihaela – membru

COMISIA PENTRU PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

 1. Castaian Doru Valentin -responsabil
 2. Popov Laura – membru
 3. Hamza Elena – membru
 4. Mihăilescu Ramona – membru
 5. Nistor Daniela Lăcrămioara – membru

COMISIA PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE

 1. Pelin Ana Larisa –responsabil
 2. Ichim Adriana – membru
 3. Toma Claudia – membru
 4.  Răileanu Anca Mirona -membru

COMISIA PENTRU SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN  MUNCĂ

 1. Meșter Cătălin Alexandru  – președinte
 2. Roșca Maria – membru
 3. Garabet Elena – membru
 4. Corcăcel Adrian – membru
 5. Matei Valentina – membru
 6. Medicul de Medicina Muncii – Dr. Roșca Ștefan

COMISIA PENTRU  PSI SITUATII DE URGENTA

 1. Garabet Elena  – responsabil
 2. Păduraru Ion – membru
 3. Postolache Valentin – membru
 4. Conciu Ciprian – membru

COMISIA PENTRU ÎNTOCMIREA ORARULUI,  ȘI SCRIEREA CONDICII

 1. Ușer Marian – responsabil
 2. Vrînceanu Mugurel Aurelian – membru
 3. Giurea Diana Andreea – membru
 4. Andrei Ofelia Vasilica – membru
 5. Nistor Daniela Lăcrămioara – membru
 6. Ioan Carmen – membru
 7. Dimoftache Elena Cerasela – membru

 COMISIA DE CONSILIERE, ORIENTARE ȘI ACTIVITATI EXTRAȘCOLARE

 1. Cocoș Iulia Delia –consilier educativ –responsabil
 2. Ichim Adriana – membru
 3. Balica Ecaterina – membru

 COMISIA  CU ATRIBUȚII ÎN MANAGEMENTUL RISCURILOR

 1. Cacenschi Iulian – responsabil
 2. Roșca Maria – membru
 3. Matei Valentina – membru
 4. Șefii comisiilor metodice

COMISIA  DE MOBILITATE DE LA NIVELUL UNITĂȚII ȘCOLARE

 1. Trifan Monica Ștefana– responsabil
 2. Butucescu Beatrice –membru
 3. Cristea Corneliu – membru
 4. Corcăcel Adrian Constantin – membru
 5. Andrei Ofelia Vasilica – membru

COMISIA DE ACORDARE AJUTOARE BANESTI (burse merit, studiu, performanta, sociale, „200 euro”, „Bani de liceu”, transport elevi)

 1. Meșter Cătălin Alexandru – responsabil (secretar)
 2. Roșca Maria – membru (secretar sef )
 3. Matei Valentina – membru( contabil sef)
 4. Lificiu Cristina – membru (informatician)
 5. Dobrotă Elena Janeta – membru( model)
 6. Cocoș Delia Iuliana – membru

 COMISIA PENTRU GESTIONAREA SI INTOCMIREA DOCUMENTELOR  ARHIVEI

 1. Roșca Maria – responsabil
 2. Matei Valentina- membru
 3. Meşter Catălin Alexandru – membru
 4. Lificiu Cristina – membru
 5. Dimoftache Cerasela Elena – membru

COMISIA PENTRU CLASELE I – IV

 1. Cocoș Delia Iuliana – responsabil
 2. Toți profesorii învățământ primar

 COMISIA DIRIGINȚI PENTRU CLASELE V – XII

 1.  Ichim Adriana – responsabil
 2. Toți diriginții claselor V- XII

 COMISIA PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR

 1.  Garabet Elena – responsabil
 2. Îngrijitorii și mecanicii
 3. Toți diriginții claselor I- XII

 COMISIA DE IGIENĂ

 1. Novac Raul Iulius – responsabil
 2. Cristea Corneliu – membru
 3. Pădurariu Lenuța – asistentă medicală – membru

 COMISIA DE INVENTARIERE MATERIALE, OBIECTE DE INVENTAR ȘI MIJLOACE FIXE

 1. Oancea Andreea – Președinte
 2. Costandache Andreea – membru
 3. Vrabie Elena – membru
 4. Lupu Simona – membru
 5. Donciu Alexandrina – membru

 COMISIA PENTRU ACTUALIZAREA SITE-ULUI ȘCOLII

 1.  Lificiu Cristina – responsabil
 2. Necula Mioara – membru

   PERSOANĂ RESPONSABILĂ DE SIGILIU (ȘTAMPILĂ)

 1.  Roșca Maria – secretar șef
 2. Meșter Cătălin – secretar

 COMISIA DE ÎNCADRARE ȘI SALARIZARE

 1. Roșca Maria – secretar șef
 2. Matei Valentina – contabil șef
 3. Dobrotă Elena Janeta – model

 COMISIE SIIIR

 1. Roșca Mircea Titi- președinte
 2. Lificiu Cristina – responsabil SIIIR
 3. Roșca Maria – membru
 4. Matei Valentina – membru
 5. Meșter Cătălin Alexandru – membru
 6. Garabet Elena – membru
 7. Căstăian Doru Valentin – membru

 COMISIA DE ÎNTOCMIRE ȘI TRANSMITEREA SITUAȚIILOR STATISTICE

 1.  Roșca Maria – responsabil
 2. Meșter Cătălin Alexandru – membru

 COMISIA DE RECUPERARE A MANUALELOR ȘCOLARE

 1.  Dimoftache Cerasela Elena – responsabil
 2. Milea Lucian – membru

 COMISIA PRIMIRE-COMPLETARE-ARHIVARE – ACTE DE STUDII

 1.  Mihai Mădălina Elena – responsabil
 2. Roșca Maria – Secretar Șef
 3. Meșter Cătălin Alexandru – Secretar

 PERSOANĂ RESPONSABILĂ CU ÎNTOCMIREA ȘI COMPLETAREA – REVISAL

 1.  Roșca Maria- secretar șef

PERSOANĂ DESEMNATĂ MANAGER DE TRASPORT

 1. Roșca Maria- secretar șef

COMISIA PENTRU VERIFICAREA DOCUMENTELOR ȘCOLARE ȘI ACTELOR DE STUDII

 1.  Roșca Maria – responsabil – Secretar Șef
 2. Meșter Cătălin – membru – Secretar

COMISIA DE CONSULTARE SITE MENCȘ, ISJ GALAȚI, E-MAIL UNITATE, A FORUMULUI DIRECTORILOR ȘI DE GESTIONARE A SISTEMULUI INFORMATICĂ

 1.  Lificiu Cristina- responsabil
 2. Roșca Maria – Secretar Șef
 3. Meșter Cătălin Alexandru – Secretar

COMISIA DE ACHIZIȚII A VALORILOR MATERIALE (ACTIVE FIXE CORPORALE ȘI NECORPORALE, MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR PENTRU EVALUAREA OFERTELOR)

 1.  Garabet Elena – responsabil

COMISIA DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR DE REPARAȚIE ȘI CONSTRUCȚII DE MONTAJ

 1.  Garabet Elena – responsabil
 2. Păduraru Ionel – Mecanic
 3. Postolache Valentin – Mecanic

ÎNTOCMIRE ȘI COMPLETARE REVISAL

 1.  Roșca Maria – responsabil – Secretar șef

RESPONSABIL PENTRU ACORDAREA ALOCAȚIILOR

 1.  Lificiu Cristina – responsabil
 2. Diriginții cls. XI-XII

NUMIREA CONSILIERULUI DE IMAGINE

 1.  Căstăian Doru Valentin – responsabil
 2. Popov Laura – membru
 3. Hamza Elena – membru
 4. Mihăilescu Ramona Maria- membru
 5. Nistor Daniela Lăcrămioara – membru

NUMIRE SECRETAR CONSILIULUI PROFESORAL

 1.  Popov Laura – responsabil