Anunţ alocaţii

ÎN ATENŢIA ELEVILOR

 CU VÂRSTA PESTE 18 ANI, PENTRU PRIMIREA ALOCAȚIEI DE STAT

 Pentru înregistrarea în baza de date sunt necesare următoarele acte:

  1. Cererea tip se descarca de aici
  2. Copia actului de identitate
  3. Extrasul de cont în original, cu ștampila băncii, numai la cei care fac mențiunea de cont personal sau cont de card, dar nu de economii.

Alocaţia de stat pentru copii se acordă şi tinerilor cu vârsta peste 18 ani care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, fără întrerupere, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.

Tinerii care repetă anul şcolar, au peste 18 ani şi cei cu întrerupere NU beneficiază de alocația de stat, cu excepţia celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical.

Program de depunere a cererilor pentru alocaţii: 

între 15 şi 20 ale lunii, orele 900-1400: luni, marţi, miercuri, joi şi vineri

  •   Cererile vor fi completate şi transmise pe e-mailul liceului : liceularta@yahoo.com

Elevii peste 18 ani care au depus cereri în anul şcolar anterior trebuie să depună aceleaşi acte menţionate mai sus la fiecare început de an şcolar o singură dată, în aceleaşi condiţii, pentru a-şi asigura continuitatea primirii alocaţiei până la terminarea studiilor.