CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

COMPONENŢA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Preşedinte:

– Prof. Roşca Mircea Titi – Director

Membrii:

– Prof. Hamza Elena – Reprezentant muzică;

– Prof. Căstăian Doru Valentin – Reprezentant cultură generală;

– Prof. Vrînceanu Mugurel Aurelian – Reprezentant arte plastice;

– Potarniche Gheorghe – Reprezentant Consiliul Local;

– Cordoneanu Ion – Reprezentant Consiliul Local;

– Topală Răzvan – Reprezentantul Primarului;

– Burghelea Oana – Reprezentantul consiliului reprezentativ al părinţilor;

        – Elev Darie Laurențiu – Reprezentant al elevilor

Secretar:

– Prof. Trifan Monica Ștefana

Observatori:

– Prof. Stănciulescu Camelia – Reprezentant al sindicatului

Hotărâri ale Consiliului de Administrație

Hotărâri ale Consiliului Profesoral