COMISII METODICE

Comisiile metodice şi funcționale  pentru anul şcolar 2021 – 2022

 • COMISII CU CARACTER PERMANENT

COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURAREA CALITATII (CEAC)

 1. Croitoru Diana Victoreta– coordonator
 2. Corcacel Adrian Constantin – membru
 3. Purcaru Oana Brindusa – membru (sindicat)
 4. Pletosu Valentina – membru (sindicat)
 5. Șarpe Daniela Ancuța – reprezentatnt Consiliul Local
 6. Burghelea Oana – membru (părinte)
 7. Răboveanu Virginica – membru (părinte)
 8. Bulgaru Ioana – elev

COMISIA PENTRU CURRICULUM

 1. Giurea Diana Andreea – responsabil (director adjunct)
 2. Cocoș Iuliana Delia – membru
 3. Manole Monica – membru

COMISIA DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

 1. Meșter Cătălin Alexandru – responsabil
 2. Garaber Elena – responsabil
 3. Roșca Maria – membru
 4. Matei Valentina – membru
 5. Corcăcel Constantin Adrian – membru
 6. Medicul medicina muncii

COMISIA PENTRU CONTROLUL MANAGERIAL INTERN

 1. Cacenschi Iulian – responsabil
 2. Răileanu Emil Haralambie – membru
 3. Purcaru Oana Brîndușa – membru
 4. Vrînceanu Mugurel Aurelian – membru

COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINARE ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII

 1. Gigoraș Mircea – responsabil
 2. Răileanu Anca Mirona -membru
 3. Marian Roxana – membru psiholog școlar
 4. Anghel Magda – părinte
 • COMISII CU CARACTER TEMPORAR ȘI OCAZIONAL

 COMISIA ÎNVĂȚĂTORI ȘI DIRIGINȚI

 1. Ichim Adriana– responsabil
 2. Toți învățătorii și diriginții

 COMISIA DE BULLYING

 1. Giurea Diana Andreea  – responsabil
 2. Duminică Jana – membru (părinte)

COMISIA PENTRU PROGRAME EUROPENE

 1. Pelin Ana Larisa – responsabil
 2. Ichim Adriana – membru
 3. Toma Claudia – membru
 4. Răileanu Anca Mirona – membru

COMISIA PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIE ÎN CARIERA DIDACTICĂ

 1. Șoldan Georgeta – responsabil
 2. Stan Mihaela – membru

COMISIA PENTRU ÎNTOCMIREA ORARULUI,  ȘI SCRIEREA CONDICII

 1. Ușer Marian – responsabil
 2. Vrînceanu Mugurel Aurelian – membru
 3. Giurea Diana Andreea – membru
 4. Andrei Ofelia Vasilica – membru
 5. Nistor Daniela Lăcrămioara – membru
 6. Hamza Elena – membru
 7. Dimoftache Elena Cerasela – membru

COMISIA PENTRU PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

 1. Mihăilescu Ramona Maria -responsabil
 2. Băluțescu Lăcrămioara Sina – membru
 3. Popov Laura – membru
 4. Nistor Daniela Lăcrămioara – membru

RESCPONSABIL CONSILIER EDUCATIV

 1. Cocoș Iuliana Delia–responsabil
 2. Responsabilii comisiilor metodice

COMISIA DE ACORDARE A SPRIJINULUI ”BANI DE LICEU”

 1. Meșter Cătălin Alexandru  – președinte
 2. Roșca Maria – membru
 3. Matei Valentina – membru
 4. Lificiu Cristina – membru
 5. Dobrotă Elena Janeta – membru

COMISIA DE MOBILITATE DE LA NIVELUL ȘCOLII

 1. Trifan Monica Ștefana  – responsabil
 2. Butucescu Beatrice – membru
 3. Cristea Corneliu – membru
 4. Corcăcel Constantin Adrian – membru
 5. Andrei Ofelia Monica – membru

 COMISIA PENTRU ACORDAREA BURSELOR SOCIALE, BOALĂ, MERIT, PERFORMANȚĂ

 1. Meșter Cătălin Alexandru –responsabil
 2. Ichim Adriana – membru
 3. Balica Ecaterina – membru

 COMISIA  CU ATRIBUȚII ÎN MANAGEMENTUL RISCURILOR

 1. Cacenschi Iulian – responsabil
 2. Roșca Maria – membru
 3. Matei Valentina – membru
 4. Șefii comisiilor metodice

COMISIA  DE MOBILITATE DE LA NIVELUL UNITĂȚII ȘCOLARE

 1. Trifan Monica Ștefana– responsabil
 2. Butucescu Beatrice –membru
 3. Cristea Corneliu – membru
 4. Corcăcel Adrian Constantin – membru
 5. Andrei Ofelia Vasilica – membru

COMISIA DE ACORDAREA BURSELOR SOCIALE, BOALĂ, MERIT, PERFORMANȚĂ

 1. Meșter Cătălin Alexandru – responsabil (secretar)
 2. Roșca Maria – membru (secretar sef )
 3. Matei Valentina – membru( contabil sef)
 4. Lificiu Cristina – membru (informatician)
 5. Dobrotă Elena Janeta – membru( model)
 6. Cocoș Delia Iuliana – membru

 COMISIA ”EURO 200”

 1. Meșter Cătălin Alexandru – responsabil
 2. Roșca Maria – mambru
 3. Matei Valentina- membru
 4. Lificiu Cristina – membru
 5. Dobrotă Elena Janeta – membru

COMISIA PENTRU DECONTAREA TRANSPORTULUI ELEVILOR

 1. Dobrotă Elena Janeta – responsabil
 2. Matei Valentina – membru
 3. Donciu Alexandrina – membru

 COMISIA PENTRUFRECVENȚĂ, COMBATEREA ABSENTEISMULUI ȘI ABANDON ȘCOLAR ȘI PENTRU RITMICITATEA NOTĂRII

 1.  Grigoraș Octavian – responsabil
 2. Holiartoc Florica Simona – membru

 COMISIA PENTRU SALARIZARE

 1.  Giurea Diana Andreea – responsabil
 2. Cacinschi Iulian – responsabil
 3. Roșca Maria – responsabil
 4. Matei Valentina – membru
 5. Dobrotă Elena Janeta – membru

 COMISIA SIIIR

 1. Lificiu Cristina – responsabil
 2. Roșca Maria – membru
 3. Matei Valentina – membru
 4. Meșter Cătălin Alexandru – membru

 COMISIA DE VERIFICAREA DOCUMENTELOR ȘCOLARE ȘI A ACTELOR DE STUDII

 1. Giurea Diana Andreea – responsabil
 2. Cacenschi Iulian – responsabil
 3. Meșter Cătălin Alexandru- membru
 4. Roșca Maria – membru

 COMISIA DE CONSULTARE SITE MEN, ISJ GALAȚI, EMAIL UNITATE, DE GESTIONARE A SISTEMULUI INFORMATIC

 1.  Lificiu Cristina – responsabil
 2. Roșca Maria – membru
 3. Meșter Cătălin Alexandru – membru

   COMISIA DE ORGANIZARE ȘI SUPRAVEGHERE A SERVICIULUI PE ȘCOALĂ

 1. Cristea Corneliu – responsabil
 2. Costandache Andreea – membru
 3. David Ciocănare Ioana – membru

 COMISIA DE IGIENA

 1. Novac Raul Iulius – responsabil
 2. Cristea Corneliu – membru
 3. Pădurariu Lenuța – asistent medical – membru

 PERSOANĂ ÎNTOCMIRE ȘI COMPLETARE REVISAL

 1. Roșca Maria – responsabil

 RESPONSABIL CU SIGILIUL UNITĂȚII

 1.  Giurea Diana Andreea – responsabil
 2. Roșca Maria – membru
 3. Matei Valentina – membru

 RESPONSABIL CU MANUALELE ȘCOLARE

 1.  Dimoftache Cerasela Elena – responsabil
 2. Milea Lucian – membru
 3. Învățătorii și diriginții

 COMISIA PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

 1.  Garabet Elena responsabil
 2. Păduraru Ionel – membru
 3. Postolache Valentin – membru
 4. Conciu Ciprian – membru

 COMISIA DE MONITORIZARE

 1.  Giurea Diana Andreea – responsabil
 2. Cacenschi Iulian – membru

ECHIPA DE GESTIONARE A RISCURILOR

 1. Cacenschi Iulian – responsabil
 2. Roșca Maria – membru
 3. Matei Valentina – membru
 4. Șefii comisiilor metodice