ANUNŢURI

Documente în vederea inițierii procedurii de achiziție ”servicii de pază” 2024

Anunt alocatii

Criteriilor speciale pentru obținerea acordului de transfer/pretransfer pentu posturile vacante ale Liceului de Arte ”Dimitrie Cuclin” la toate disciplinele ce trebuie îndeplinite de toți candidații:

BURSE

O R D I N privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor pentru anul școlar 2023-2024

Informații privin acordarea de tichete sociale

Model cerere – tichete sociale

Lista unităților care acceptă tichete sociale pentru sprijin educațional  – Județul Galați

ANUNT DE ANGAJARE

Anunț de angajare pe postul de ÎNGRIJITOR I M, vacant, pe perioadă nedeterminată, la Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin”

Tabel privind rezultatele obținute la selecția dosarelor pe postul de îngrijitor I M

Rezultatele obținute la proba scrisă pe postul de îngrijitor I M

Rezultatele obținute la proba practică pe postul de îngrijitor I M

Rezultatele obținute la interviu pe postul de îngrijitor I M

Rezultatele finale pentru concursul de îngrijitor I M