CONSILIER EDUCATIV

COMISIA DE CONSILIERE ORIENTARE SI ACTIVITATI EXTRASCOLARE

  1. Purcaru Brîndușa –consilier educativ –responsabil
  2. Diriginţii claselor – membrii