ADMITERE 2019

Ordinul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de evaluare naţională a absolvenţilor claselor a VIII-a

Calendarul desfăşurării examenului de evaluare naţională 2019

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2019-2020 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la ordinul ministrului educației naționale nr. 4.432/2014, cu modificările ulterioare.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină:

  1. Fișa anexă completată, de la școala de proeveniență;
  2. Certificatul de naștere (copie);
  3. Cerere de înscriere tip care se completează la unitatea noastră școalară.

Graficul de desfășurare al probelor de aptitudini se poate descărca de aici