ADMITERE 2020

Ordinul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de evaluare naţională a absolvenţilor claselor a VIII-a

Calendarul desfăşurării examenului de evaluare naţională 2020

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la ordinul ministrului educației naționale nr. 4.432/2014, cu modificările ulterioare.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină:

  1. Fișa anexă completată, de la școala de proeveniență;
  2. Certificatul de naștere (copie);
  3. Cerere de înscriere tip care se completează la unitatea noastră școalară.
Pentru anul școlar 2020 – 2021, la clasa a V-a avem următoarea ofertă educațională:
 
2 clase, din care:
 
– o clasă cu 25 de locuri (18 la muzică instrumentală și 7 la coregrafie);
– o clasă cu 25 de locuri la arte plastice.
 
Înscrierile se pot face începând din luna martie, iar probele de aptitudini se vor desfășura în luna mai.
 
La clasa a  IX-a, avem următoarea ofertă educațională:
 
2 clase cu 28 de locuri fiecare, din care:
 
– o clasă cu 28 de locuri ( 14 locuri la muzică instrumentală și 14 locuri arta actorului);
– o clasă cu 28 de locuri ( 14 locuri la arte plastice și 14 locuri arhitectură).
 
Înscrierea la probele de aptitudini se va realiza în zilele de de 11 și 12 mai iar susținerea probelor în perioada 13 – 15 mai, după un program ce va fi anunțat ulterior.
 

Rezultatele la probele de aptitudini pentru admiterea in clasa a IX-a, an scolar 2020-2021

Rezultatele Evaluării Naţionale 2020 după contestaţii