DOCUMENTELE ȘCOLII

 

Proiect de dezvoltare instituțională 2016-2020

Raport anual de evaluare internă a calității 2019-2020

Structura anului şcolar 2020 – 2021

Declaratie de avere 2017

Declaratie de avere 2018

Declarație de avere 2019

Declarație de avere 2021

Regulament de ordine interioară – Anul școlar 2020-2021

Codul de etică și conduită profesională al Liceului de Arte ”Dimitrie Cuclin” Galați

Ordinul pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV-2